MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af skolen

Vadgård Skole:

Vadgård Skole er en af 10 folkeskoler i Gladsaxe Kommune. Skolen har omkring 550 elever, fordelt på 0. til 9. årgang og en modtagelsesklasseafdeling for elever, som modtager basisdanskundervisning.

Skolen er bygget i et plan og rummer en særskilt afdeling for børnehaveklasserne og 1. klasserne på den ene side af Kong Hans Allé.

I skolens hovedbygning, på den anden side af Kong Hans Allé, holder 2. og 3. klasserne til på hver deres gang, og 4. og 5. klasserne deler lokaler på mellemtrinsgangen, mens 6.-9. årgang holder til på udskolingsgangen.

Skolen har tre SFO-afdelinger for hhv. 0. årgang, 1. årgang og 2. og 3. årgang – Planeten, Galaksen og Kometen.

Vadgård Skole arbejder ud fra en skoleplan som gælder for et skoleår, og som rummer de pædagogiske målsætninger for hvert skoleår.       

Skoleplanen for skoleåret 2019-20 ligger på skoleporten.   

I Gladsaxe Kommune ønsker vi at imødekomme fremtidens krav til den verden, vores børn vokser op i. Alsidige personlige, sociale og faglige kompetencer går hånd i hånd med trivsel og demokratisk dannelse, hvilket derfor er centrale elementer i visionen for Gladsaxes skoler.

Mange af vores børn og unge kommer til at få job, der slet ikke findes i dag, og det stiller andre krav til udviklingen af elevernes kompetencer end traditionelt set.

Vi arbejder på at udvikle Gladsaxe Kommunes skoler, så vores børn og unge kan klare sig godt og trives i et samfund, der vil se helt anderledes ud, stiller andre krav og giver helt andre muligheder, end samfundet i dag. Det gør vi blandt andet med fokus på:

 
Synlig læring 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie-_boern_og_unge/skole_og_uddannelse/synlig_laering

det 21. århundredes kompetencer 

http://www.gladsaxe.dk/fremtidens_skole/foraeldre/21_aarhundredes_komp

og ved at lære børnene at lære 

http://www.gladsaxe.dk/fremtidens_skole/foraeldre/at_laere_at_laere