MENU
Aula_close Layer 1

Modtageklasserne

 

Modtageklasserne på Vadgård Skole er Gladsaxe Kommunes skoletilbud til tosprogede elever, som er nyankomne i Danmark og derfor endnu ikke kan dansk godt nok til at kunne følge undervisningen i en almenklasse. Eleverne kommer fra hele verden og har dermed mange forskellige sprog og skoleerfaringer med sig.  

I modtageklasserne modtager eleverne en særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog, som medfører at de hurtigt får opbygget et godt skolesprog. Desuden modtager eleverne undervisning i de øvrige fag, de vil komme til at møde ude i almenklasserne.

Når det vurderes, at eleven kan dansk nok til at følge undervisningen i en almenklasse, bliver eleven integreret i en almindelig klasse på enten Vadgård Skole eller på en skole, der ligger i det skoledistrikt, hvor eleven bor.

Generelt er en elev indskrevet mellem 1 til max. 2 år i en modtageklasse.