MENU
Aula_close Layer 1

Klassemødet

På Vadgård skole arbejder vi med klassemødet som metode til at fremme klassens fællesskab, elevernes sociale og faglige kompetencer, generelle trivsel og lyst til læring. Det er desuden formålet at øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre.

Når der afholdes klassemøde, arbejdes der med hele fællesskabet eller med mindre grupper. Vi arbejder hver dag på at skabe og/eller vedligeholde professionelle læringsfællesskaber for herved bl.a. at forebygge:

 

• Konflikter

• Mobning

• Inklusionsvanskeligheder

• Uro og koncentrationsbesvær i timerne

• Manglende respekt for hinanden

• Negativ omgangstone