MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse, ekstraordinær fri fra skole

Skolens ledelse og skolebestyrelsen henstiller til at eleverne ikke tages ud af skolen i forbindelse med ferie udenfor skolens officielle ferieperiode.

Skulle man som forælder alligevel ønske fritagelse fra skole, skal man udfylde blanketten ”Ansøgning om tilladelse til ekstraordinært fravær fra undervisningen”

Blanketten ligger her på skolens hjemmeside eller kan afhentes på kontoret.

Dokumenter