MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk læringscenter - PLC

Skolens pædagogiske læringscenter er for alvor ved at blive udviklet og målet er, at det kommer til at spille en central rolle i skolens hverdag.

Formålet med det pædagogiske læringscentre er, at det skal kunne medvirke til udvikle og understøtte læringsaktiviteter relateret til undervisningen i skolen.

PLC bliver et sted, hvor der dels kan hentes viden, f.eks. gennem udlån af bøger og undervisningsmaterialer, men også et sted, hvor der kan oprettes særlige læringsrum og hvor nye aktiviteter kan afprøves. F.eks. aktiviteter relateret til det nye fag teknologiforståelse.

Desuden vil PLC løbende kunne bruges til udstillinger af elevernes værker udarbejdet i fagene billedkunst og håndværk og design.